REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 01.02.2017


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.swiatinez.pl.

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).


I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Inez Agnieszka Mroczkowska

ul. B. Prusa 3/18

16-020 Czarna Białostocka

tel. 668200762

NIP 6991540614

REGON 366185250

II. ADRES DO KORESPONDENCJI

Pasmanteria INEZ

ul. Żeromskiego 3

16-020 Czarna Białostocka

e-mail: swiat.inez@gmail.com


III. ZAMÓWIENIA


1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Oferta e-sklepu jest ważna na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki do krajów Unii Europejskiej - po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.swiatinez.pl, a także telefonicznie lub mailowo. Sklep prowadzi również sprzedaż stacjonarną.

3. Do finalizacji zakupu niezbędna jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego; podanie przez Klienta danych teleadresowych, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu.

4. Złożenie zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: 

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po wybraniu tej metody płatności i potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem (online lub tradycyjnym) - po odnotowaniu wpłaty należnej kwoty na koncie sklepu

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego zostanie potwierdzone drogą mailową.

6. Sprzedający udostępnia następujące formy płatności:

 • za pobraniem - przy odbiorze zamówienia
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank Śląski 51 1050 1823 1000 0092 4980 2183
 • przelew online 
 • karty płatnicze: 

   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy Poczty Polskiej, paczkomatowej InPost lub kurierskiej. Do zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy kurierskiej zgodnie z cennikiem doręczyciela.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem. Nie wysyłamy przesyłek zagranicznych płatnych przy odbiorze 

8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub anulowanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem swiat.inez@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 668200762. Nie dotyczy to zamówień już zrealizowanych.

9. Zamówienia wysyłamy w ciągu od 1 do 4 dni roboczych od otrzymania wpłaty na  rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 51 1050 1823 1000 0092 4980 2183,

lub od momentu złożenia zamówienia za pobraniem (z płatnością przy odbiorze)

10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. Do każdego zamówienia dołączamy paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT, w takim przypadku prosimy o podanie numeru NIP oraz umieszczenie komentarza w trakcie składania  zamówienia.

12. Zamówienie zostaje anulowane przez Sprzedającego w przypadku:

 • braku wpływu środków na konto w ciągu 7 dni od daty jego złożenia
 • braku możliwości kontaktu z klientem (telefonicznego lub mailowego)

13. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wycofywania niektórych artykułów z oferty sprzedaży i wprowadzania nowych, a także do odwoływania i przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

14. Zamówienia o wartości powyżej 300 zł po przedpłacie na konto wysyłane są na terenie Polski na koszt Sklepu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 

 • pisemnie na adres: Pasmanteria INEZ, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiat.inez@gmail.com

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy

4. Klient odsyła zakupiony u nas towar na nasz adres, przesyłka musi być dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem, towar nie może nosić śladów używania a jego opakowanie musi być oryginalne. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), na konto wskazane przez Klienta. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych za pobraniem.

8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

 • W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy firmy kurierskiej  sporządzić protokół szkody i nie przyjmować towaru.
 • Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnic w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 • Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z klientem. Sklep ponosi koszty przesłania do Klienta niewadliwego towaru.
 • W przypadku zwrotu przesyłki wynikłego z błędnie podanego adresu Sklep nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.
 • Reklamacje związane z brakiem doręczenia przesyłki rejestrowanej nie będą rozpatrywane jeżeli adresat (Klient) wyraził pisemną zgodę u swojego operatora pocztowego na doręczanie korespondencji do skrzynki oddawczej ( bez konieczności uzyskania podpisu Adresata - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12.06.2003r. Prawo Pocztowe), a Poczta Polska realizując jego wolę i działając w oparciu o ustalone procedury dokonała takiego doręczenia oraz odnotowała ten fakt w stosownych dokumentach. W takim przypadku przesyłkę będziemy traktować jako doręczoną. Dalsze roszczenia można kierować wyłącznie do Poczty Polskiej. 


V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.swiatinez.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy sprzedającej.

4. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego www.swiat.inez.pl; 

5. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Zgodnie z ww. Ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6. Dane wykorzystywane są tylko do realizacji zamówień oraz w przypadku osób, które skorzystały z subskrypcji, do informowania o nowościach pojawiających się w sklepie. Jednak w każdej chwili Klient może zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji.

7. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą e-mail: swiat.inez@gmail.com